5593152569 e-devlet Barolar Birliği (253) 215-0031 Adalet Bakanlığı 6093361143 218-444-1029 Mevzuat Bilgi Sistemi Kazancı Hukuk Yayınları 817-501-7541 9079835400

HAKKIMIZDA

Avukatlık Bürosu 1996 yılında Av. Mahmut ACERCE tarafından kurulmuş olup hukuk alanında hizmet vermektedir. Avukatlığımız müvekkillerin her türlü hukuki sorunlarına yönelik danışmanlık hizmeti sunmanın yanında; bu hukuki sorunların çözümlenmesi amacıyla; mahkemeler, hakemler ve icra müdürlükleri nezdinde müvekkillerini temsil görevini ifa etmektedir.

Günümüz Türkiye’sinin ve dünyasının gelişen ve değişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla ulusal ve uluslar arası hukuki sorunların çözümlerine odaklanarak müvekkillerine gerekli hukuki desteği evrensel standartlarda sağlamayı amaç edinmiştir. Her biri kendi alanında deneyimli Avukatlar, Ofis Personeli ve Ä°cra Takip memurlarından oluşan ekiple çalışılmakta Türkiye’nin her yerinde irtibatlı olarak çalışılan avukatlarla müvekkillerine hizmet vermektedir. 

Analitik, pratik, hızlı ve en avantajlı hukuki çözümleri sunma düşüncesinden hareketle, dava yoluyla çözülmesi kaçınılmaz ihtilaflarda davanın getirileri ve riskleri de müvekkillere aktarılarak yapılan girişimler ve izlenecek stratejiler yine müvekkillerin onayı ile pratiğe dökülmektedir.

Avukatlık mesleğinin sadece oluşmuş ihtilafları çözümlemek değil aynı zamanda ihtilafların oluşmasını engellemek olduğu bilinciyle hareket edilmekte, müvekkillerin gelecekte sorunlardan korunması amacıyla yapacakları sözleşme ve anlaşmalarda da kendilerine hukuki yardımda bulunulmaktadır.

Büromuz genel hatlarıyla D.Ä°.M. ( Dava - Ä°cra - Müşavirlik ) sistemi ile çalışmaktadır. Bu sistemle yapılan çalışma ile müvekkillerin özellikle müvekkil şirketlerin hukuksal ihtiyaçlarının başka arayışlara gerek kalmaksızın Hukuk Büromuzca tek elden, hızlı, güvenilir ve kusursuz bir şekilde karşılanması amaçlanmıştır.  

MAHMUT ACERCE
AVUKAT